Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden







Svarthvit fluesnapper har blitt ringmerket med rekordantall denne våren.
Svarthvit fluesnapper har blitt ringmerket med rekordantall denne våren.
Rapport fra vår 2019

Det registrerte antallet vipe i området har vært det laveste siden 1990 med 855 individer observert i løpet av våren.
Det registrerte antallet vipe i området har vært det laveste siden 1990 med 855 individer observert i løpet av våren.

Lista Fuglestasjon fullførte den 10.juni den 30 sesongen på rad med ringmerkingsovervåking om våren. Stasjonen har hatt 87 bemanningsdager fra 15.mars til 10.juni. 13 mist-nett har vært i bruk i den standardiserte runden (138 meter) og resultatet har vært et nokså normalt antall fugler. 851 fugler ble fanget (gjennomsnitt 1990-2018 for våren er 832) av 49 forskjellige arter.

Været
Temperaturen har vært høyere enn normalt, med 1.7 °C over gjennomsnittet fra den 15. mars til den 7. juni. I april var temperaturen hele 3.3 °C over normalen. Det var ca dobbel nedbør i mars, mens det regnet mindre enn vanlig i løpet av april og mai. Fra mars til mai var nedbøren 12 % av normalen. Det har vært noen dager med sterk vind. Det var totalt 19 dager uten ringmerking denne sesongen på grunn av været, sammenlignet med 11 dager i 2018.

Ringmerking
Antall fugler ringmerket denne våren er litt over gjennomsnittet og antall arter har vært høyere enn i fjor. «Topp-5 artene» i nettene har vært løvsanger (192), rødstrupe (106), gransanger (70), fuglekonge (53) og brunsisik (49).

De store trostene har blitt ringmerket i lave antall, spesielt svarttrost og gråtrost. De fleste svarttrostene er ringmerket i mars og begynnelsen av april. Muligens har mye nedbør i mars har påvirket ringmerkingsresultater for denne arten, som har blitt ringmerket 53% under gjennomsnittet.

Imidlertid har noen arter av småtroster som rødstrupe og steinskvett vært i normale antall. Rødstjert har blitt ringmerket 160% over normalen og buskskvett har blitt sett i høyere antall enn de siste årene. Denne arten har nådd gjennomsnittlig antall for første gang siden 2006. Blåstrupe har også blitt sett og ringmerket i rekordantall.

Antallet finkefugler og meiser har generelt hatt svært lave ringmerkingsantall denne våren, inkludert kjøttmeis, gråspurv, pilfink, bokfink, grønnfink, grønnsisik, rosenfink, gulspurv og sivspurv. Grønnfink og gulspurv viser imidlertid en økende tendens.

De fleste sangerene har blitt ringmerket i normale eller høye antall: møller, hagesanger, gransanger og løvsanger. Munk har vært litt under gjennomsnittet, mens mindre enn halvparten så mange tornsangere som i fjor har blitt merket.
Gråfluesnapper og svarthvit fluesnapper har blitt ringmerket med rekordantall denne våren.

Vi har i år fortsatt overvåkingen av steinskvettens hekking i stasjonsområdet, og merket både voksne og unger med fargering. Innsatsen var veldig god i år, da nok personer var tilgjengelige. Vi antar bestanden har vært svak eller at det har vært en dårlig hekkesesong, med bare 10 reir funnet, mot 16 reir funnet i fjor i fyrområdet (Gunnarhaug, Vågsvollvåien, Vågsvollvika). Alle foreldrene ble ringmerket med fargering i tillegg til 16 unger.

Observasjoner
Fra januar til juni har 184 arter blitt registrert i stasjonsområdet (hele 19 færre enn i fjor).

Selv om median dato for ringgåstrekket på Lista er 27. mai, og arten alltid har blitt sett trekke fra 26. til 31. mai, ble de fleste av dem sett på trekk den 23. mai i år. Dette er ikke bare 4 dager tidligere enn forventet, men også den andre tidligste datoen de har trukket forbi Lista (den tidligste var i fjor). Det vises en tendens på at ringgås nå ankommer tidligere enn den gjorde før.

Det har vært en del arter som har blitt registrert i svært høye antall, slik som stjertand, skjeand, toppand, smålom, gulnebblom, havsule, toppskarv, havørn, vandrefalk, heilo, krykkje, lomvi og alke. Alle de artene har vært registrert med sitt høyeste eller andre høyeste antall siden starten i 1990.

Generelt har det vært relativt høye antall sjøfugl på trekk i tillegg til de artene nevnt ovenfor. Brunnakke, krikkand, stokkand, sjøorre, kvinand, siland, islom og storskarv har blitt observert i høyere antall enn normalt.

Mange vadere hadde lave tall og ser ut til å ha blitt mer fåtallige: sandlo, vipe, sandløper, myrsnipe, brushane, enkeltbekkasin, lappspove, storspove og rødstilk ble registrert med lavere tall enn normalt. Trenden er ikke entydig og flere arter (som ikke hekker lokalt) har blitt mer tallrike: gluttsnipe, skogsnipe, grønnstilk, strandsnipe og heilo. Den siste arten har visst det høyeste antall noensinne.

Det registrerte antallet vipe i området har vært det laveste siden 1990 med 855 individer observert i løpet av våren. Det har ikke vært noen par vipe som har holdt seg i området. Dessverre er dette femte året på rad at vipene enten lar være å hekke eller har hatt 100 % mislykket hekking i fyrområdet.

Det har vært et lavt antall av bemerkelsesverdige eller sjeldne arter i området i løpet av våren. De mest spesielle registreringene er 1 svartglente, 1 markpiplerke, 1 sitronerle, 1 gulirisk og 2 kornspurv.

Fuglestasjonen har fortsatt å guide skoler og private besøkende om våren i samarbeid med Besøkssenter Våtmark Lista. Bare en skole har fått omvisning av fuglestasjonen.
Anna Moulin (UK), Tohar Tal (Nederlands) og Paulina Camarena (Mexico) har vært frivillige ved stasjonen og hjulpet Rubén Piculo (hovedringmerker denne våren) og Aïda López som har vært ansvarlig for feltarbeidet våren 2019. 



Hvis du ønsker å sjekke listen av fugler ringmerket i løpet av denne våren, kan du klikke HER.



Merketall
Beklager, men vi er utenfor vår- og høstsesongene.
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Toppmeis1-94%
Snøspurv2-93%
Lappspurv3-90%
Knekkand2-88%
Brunsisik86-85%
Lomvi1720+1153%
Kortnebbgås166+1111%
Gulsanger61+842%
Tornskate179+786%
Alke797+743%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Ringmerker til høstsesongen 2024 søkes
  Begynnerkurs i ringmerking: 17.-18. august 2024
  Årsrapporten 2023 er tilgjengelig!
  Fuglefestival 2.-3. september 2023
  Rapport fra våren 2023

Nyheter fra NOF
Miljøminister Andreas...
Bjørn Olav Tveit er tildelt...
Eggsamling er fortsatt en...
Senterpartiet og «ørn»: Når...
Det ble supre feiringer av...
Hører dere åkerrikser?
To underarter av storskarv er...
Vellykket...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793