Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2023
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenTartarsanger
Tartarsanger
Denne arten ble observert for første gang om våren 2020 på Lista Fyr.
Rapport fra vår 2020

Svartstrupe pulli på Lista Fyr.
Svartstrupe pulli på Lista Fyr.
Dette er første gangen denne arten hekker i fyrområdet.

Vipe
Vipe
Det registrerte antallet vipe i området har vært det laveste siden 1990 med 812 individer observert i løpet av våren.

Lista Fuglestasjon fullførte den 10.juni den 31 sesongen på rad med ringmerkingsovervåking om våren. Stasjonen har hatt 87 bemanningsdager fra 15.mars til 10.juni. 13 mist-nett har vært i bruk i den standardiserte runden (138 meter.

Resultatet har vært 19% under gjennomsnittet: 675 fugler fanget (gjennomsnitt 1990-2019 for våren er 833) av 41 forskjellige arter.

Været
Temperaturen har vært høyere enn normalt, med 1.3 °C over gjennomsnittet fra 1.mars til 1.mai. Det var ca dobbel nedbør i mars, mens det regnet mindre enn vanlig i løpet av april og mai. Fra mars til mai var nedbøren 15 % over normalen. Det var totalt 17 dager uten ringmerking denne sesongen på grunn av været, sammenlignet med 19 dager i 2019 og 11 dager i 2018.

Ringmerking
Antall fugler ringmerket denne våren er 19% under gjennomsnittet og antall arter har vært lavere enn i fjor. «Topp-5 artene» i nettene har vært løvsanger (118), rødstrupe (97), gransanger (51), stær (38) og tornirisk (29).

De store trostene har blitt ringmerket i lave antall. Svartrost (27) har lave ringmerkingstall siden 2018, og årets tall er det laveste siden 1990.Gråtrost har hatt en betydelig negativ endring siden 2014, og har ikke blitt ringmerket i vårsesongen de to siste årene. Måltrost (7) fikk våren 2020 det laveste merketallet så langt siden starten i 1990, og viser lave ringmerkingstall siden 2018.

Noen arter av småtroster som rødstrupe, steinskvett og rødstjert har også blitt merket i lave antall. Imidlertid viser gjerdesmett og jernspurv høye ringmerkingstall denne våren. Svartstrupe fikk det høyeste antall observasjoner noensinne da det har vært to par som har hekket i området. Dette er første gangen svartstrupe hekker i fyrområdet siden våre registreringer startet i 1990.

Kjøttmeis har blitt ringmerket i antall over gjennomsnittet, mens alle de andre meisene har nesten vært fraværende denne våren. Finkefugler og spurver har generelt hatt svært lave ringmerkingsantall, inkludert, bokfink, grønnfink, grønnsisik, rosenfink, grå-/brunsisik, gulspurv og sivspurv. Gråspurv, pilfink og tornirisk er de eneste som har blitt ringmerket over gjennomsnittet.

De fleste sangerene har blitt merket i normale eller lave antall. Møller, munk og løvsanger ble merket i normalle tall. Gransanger ble merket over gjennomsnittet mens tornsanger viste lavere tall enn normalt. Hagesanger (4) og fuglekonge har blitt merket hhv. 56% og 52% under gjennomsnittet. For hagesanger er dette det laveste antallet siden 2001.

Vi har i år fortsatt overvåkingen av steinskvettens hekking i stasjonsområdet, og merket både voksne og unger med fargering. Innsatsen var mindre enn i fjor, da mindre personer var tilgjengelige. Vi antar bestanden har vært svak eller at det har vært en dårlig hekkesesong, med bare 10 reir funnet i fyrområdet (Gunnarhaug, Vågsvollvåien, Vågsvollvika). Mange foreldre ble ringmerket med fargering i tillegg til 18 unger. Noen reir ble våtte og mislykket hekking etter sterk regn den 5. juni.

Observasjoner
Fra januar til juni har 196 arter blitt registrert i stasjonsområdet (12 flere enn i fjor).

Selv om mediandato for ringgåstrekket på Lista er 27. mai, og arten inntil 2018 har hatt et kontrert hovedtrekk fra 25. til 29. mai, ble de første sett på trekk den 20.mai, mens nesten 90 % ble sett trekke den 21. og 22. mai i år. Dette er ikke bare ca. ei uke tidligere enn forventet, men også den tidligste mediandatoen de har trukket forbi Lista (samme som i 2018). Ringgåsa viser nå en tydelig tendens til å ankomme tidligere enn den har gjort før 2018. Antallet ringgås som ble talt i 2020 var det høyeste på Lista noensinne med 5902 individer (gjennomsnitt 1990-2019 er 2423 ind.).

Det har vært en del arter som har blitt registrert i svært høye antall, slik som ringgås, sjøorre, siland, vaktel, smålom, gulnebblom, havsule, havørn, småspove, lomvi, alke, alkekonge og vendehals. Alle disse artene har vært registrert med sitt høyeste eller nest høyeste antall siden starten i 1990. De 3 alkefugleartene nevnt overfor ble observert i minimum 3 ganger høyere antall enn normalt.

Generelt har det vært relativt høye antall sjøfugl på trekk (i tillegg til de artene nevnt ovenfor). Islom, storskarv, toppskarv, polarsnipe, polarjo, tyvjo, storjo, fiskemåke og krykkje har alle blitt observert i mye høyere antall enn normalt. Av ender og sjøfugler som ble observert i antall mindre enn normalt kan nevnes stjertand, knekkand, bergand, gråstrupedykker og havhest. Disse har blitt registrert i antall mellom 70% og 95% under gjennomsnittet.

Antallet vadere har vært lavt de siste 4-5 årene. Denne våren ble sandlo, vipe, brushane, enkeltbekkasin, lappspove, rødstilk, gluttsnipe, skogsnipe og grønnstilk alle registrert med lavere tall enn normalt.

Polarsnipe og småspove har vært mer tallrike enn normalt våren 2020. Antallet polarsnipe svinger ganske mye, men småspoveble sett mange dager på rad,da noen flokker brukte området som rasteplass. Kaldt vær i mai og tore mengder snø i fjellet Kan ha medført at flere arter som boltit og småspove stoppet opp, og dermed ble observert hyppigere enn normalt. Småspoven hadde i år det høyeste antall siden 1993.

Antallet registrerte vipe i området var det laveste siden 1990 med 812 individer observert i løpet av våren. Et par vipe har holdt seg i området og la 4 egg. Det er fremdeles ukjent hekkesuksess på dette paret. De fire foregående årene har dessverre vipene enten latt være å hekke, eller har hatt 100 % mislykket hekking i fyrområdet.

Det har vært et høyt antall av bemerkelsesverdige eller sjeldne arter i området i løpet av våren, med funn av to nye arter for lokaliteten. De mest spesielle registreringene er brilleand, lirype (1.funn), egretthegre, stork, skjestork, svartglente, steppehauk, enghauk, svartehavsmåke, bieter, hærfugl, sitronerle, busksanger, tartarsanger (1.funn), rødtoppfuglekonge, gulirisk, kornspurv.

Fuglestasjonen har fortsatt å guide skoler og private besøkende om våren i samarbeid med Besøkssenter Våtmark Lista. Bare 2 skoler har fått omvisning av fuglestasjonen pga koronasituasjonen. Christian Stolz (Tyskland) har vært frivillig ved stasjonen og samarbeidet med Rubén Piculo (hovedringmerker denne våren) og Aïda López har vært ansvarlig for feltarbeidet våren 2020. Hvis du ønsker å sjekke listen av fugler ringmerket i løpet av denne våren, kan du klikke HER.
Merketall
Beklager, men vi er utenfor vår- og høstsesongene.
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Toppmeis1-99%
Nøttekråke11-91%
Rørsanger7-89%
Havsvale1-87%
Vipe220-87%
Flaggspett1697+1139%
Furukorsnebb590+704%
Toppskarv11017+620%
Grankorsnebb19438+596%
Splitterne99+582%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Fuglefestival 2.-3. september
  Rapport fra våren 2023
  Ny rapport: Måling av elektromagnetiske feltstyrke fra fugleradar ved Lista fyr.
  Et nytt radar prosjekt er i gang!
  Forløp av fugletrekket om høsten er i endring

Nyheter fra NOF
Grundig om låvesvalene i Gran
Organisasjonssamling -...
Jakt i Frankrike påvirker...
Mellomspett på Senja – ny art...
Lokallag og fylkesavdelinger...
Lomvisituasjonen i indre...
Nøkkelområder for vadere i...
Sjøfuglene i reservatene...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793