Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenLøvsanger
Løvsanger
Løvsangeren ankom unormalt seint i 2023, hele 11 dager senere enn forventet i forhold til
trenden i vår fenologiindeks for ankomst.

Årsrapporten 2023 er tilgjengelig!

Jernspurv
Jernspurv
Jernspurven hadde et veldig svakt år ved de to fuglestasjonene i 2023. Sammenlignet med perioden før 2017-18 har antallene generelt vært lave ved begge stasjoner.

Gluttsnipe
Gluttsnipe
Gluttsnipa har i fenologiindeksen forskjøvet fram vårtrekket med 4,6 dager. Seks vadefugler er med i indeksen. Av disse har to arter framskyndet trekket signifikant (myrsnipe og gluttsnipe).

Jomfruland og Lista fuglestasjoner har ved utgangen av 2023 gjennomført standardisert nettfangst og ringmerking av spurvefugler i 34 år. Denne rapporten presenterer både langtidstrender og resultater fra standardisert ringmerking i 2023 for 49 overvåkingsarter. I tillegg presenteres observasjonsdata for utvalgte arter. Trendene vi presenterer gjelder både variasjoner i antall (bestand) og trekktidspunkt (fenologi).

(Årsrapporten 2023 fra Jomfruland og Lista kan leses HER)

Lave fangstall
Fangsttallene var i 2023 antallsmessig under gjennomsnittet (1990–2022) både vår og høst ved begge fuglestasjonene. Jomfruland Fuglestasjon hadde 1 159 fangede fugler om våren og 4 020 om høsten. Dette er henholdsvis 28,7 % og 23,9 % lavere enn gjennomsnittet. Fangsttallene for Lista Fuglestasjon var særlig svake på høsten. Totalt ble det her fanget 692 fangede fugler om våren og 2 003 om høsten. Dette er henholdsvis 16,1 % og 49,7 % lavere enn gjennomsnittet. Høstfangsten på Lista hadde det klart laveste fangsttallet siden overvåkingen startet i 1990.

Ankomsten var som forventet
Tendensen for fenologiindeksen for ankomstidspunkt om våren viser at 30 utvalgte arter av trekk fugler samlet ankommer 3,4 dager tidligere i 2023 enn det de gjorde da overvåkingen startet i 1990. For året 2023 var ankomsten som forventet (0,2 dager tidligere) i forhold til utviklingen i vår indeks. Noen arter som normalt har ankomsten i begynnelsen av mai var forsinket, slik som løvsanger som kom hele 11 dager senere enn forventet. Flertallet hadde imidlertid små utslag og 25 av 30 arter hadde median ankomst innenfor +/- 4 dager fra forventet ankomsdato.

Trekktellingene var mer positive enn i fangstmaterialet
I observasjonsmaterialet var resultatene for 2023 (særlig høsten) og langtidstrendene betydelig mer positive enn i fangstmaterialet. Dette gjelder spesielt ikke-spurvefugler. Mange arter av vadefugler og ender hadde unormalt høye tall høsten 2023. Flertallet av disse artene hekker langt mot nord og øst (arktisk tundra). I langtidstrendene fra observasjonsmaterialet finner vi også en betydelig overvekt av arter med positive trender.

Viktig og unik overvåking
Overvåkingen ved fuglestasjonene er unik i norsk sammenheng ved at den gir informasjon om fenologi (trekkforløp) hos våre vanligste spurvefugler. Dette gjør oss bl.a. i stand til å se hvordan klimaendringene virker inn på fugletrekket. Både BirdLife Norge og fuglestasjonene ønsker å bidra til en kunnskapsbasert forvaltning. Rapportering og formidling av resultatene fra arbeidet som utføres på fuglestasjonene blir ansett som en viktig del av dette.

Årsrapporten 2023 fra Jomfruland og Lista kan leses HER.Merketall
Denne sesongen470
I dag0
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Havhest29-94%
Snøspurv2-93%
Toppmeis1-93%
Lappspurv3-90%
Knekkand2-87%
Lomvi1599+1433%
Kortnebbgås166+1140%
Tornskate76+985%
Ringgås2861+913%
Trane238+752%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Begynnerkurs i ringmerking: 17.-18. august
  Årsrapporten 2023 er tilgjengelig!
  Fuglefestival 2.-3. september
  Rapport fra våren 2023
  Ny rapport: Måling av elektromagnetiske feltstyrke fra fugleradar ved Lista fyr.

Nyheter fra NOF
Sandblåst-Gaustadvågen...
Regjeringen tåkelegger rundt...
Lammegribb på norgesbesøk
Hjelp BirdLife Norge å samle...
Verdens trekkfugldag 2024:...
Fortsatt kritisk for...
Sivspurven går tilbake i...
Søk om støtte til kartlegging...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793