Lista Bird Observatory Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Only in English Only in English

News
Support us
Volunteer
Species list
Deviation
Log
Ringing numbers
Yearly totals
Abroad
About us
Volunteers 2019-2021
Volunteers 2015-2018
Recording area
Norwegian list
Accommodation
Guiding
Publications
2011-2021
1957-2010
Transport
Contact
Bird Obs Norway
Videos

Log in

Search the siteNews from Lista Bird Observatory

Here are the latest news from Lista Bird Observatory

Bird exhibition at Nordberg Fort, Lista (23.02.2015)
The exhibition Fugletrekkets gåter: The Mystery of Bird Migration - 100 year of Bird ringing in Norway, will be displayed at Lista Museum at Nordberg Fort from 29th of March. It is a close connection between the theme of this exhibition and the work we do at Lista Bird Observatory. Take the tour to Nordberg, see the exhibition, and find out!
Read more
Noen ganger kan det nytte! (14.01.2015)
NVE valgte å si nei til konsesjonssøknaden om vindkraftverk på Siragrunnen den 13.januar. Dette var et vindkraftverk som kunne ha kommet rett i Lista Fuglestasjons nærområde. I prosessen har stasjonens materiale og kunnskap om fuglene som trekker gjennom området vært viktig, sammen med andre faktorer. Ved fuglestasjonen er vi svært fornøyd med at vårt materiale kommer til nytte i behandlingen av slike store og viktige saker.
Read more
Jay - irruptive species of the autumn (15.09.2014)
If you have been to the western part of the Lista peninsula in the recent weeks, you should have noticed that the Jay (Garrulus glandarius) occurs in large numbers. Flocks of different sizes are constantly trying to migrate from the lighthouse area, and the daily numbers of migrating birds as well as ringed birds are higher than ever before.
Read more
Wagtail colour ringing (13.04.2014)
Lista Bird Observatory participates this year in a national colour ringing project for wagtails. The project is run by Sunnmøre Ringing Group, and hopefully many ringers in Norway will take part in the effort.
Read more
Blue tit movements over Lista (06.04.2014)
Skye-blue hood, black mask and yellow-breasted, small and aggressive. Blue tit is a well-known bird for many, and bird ringers are well familiar with the strength that lies in a blue tit bill. After a day of ringing blue tits, fingers can be quite sore. A substantial movement of blue tits crosses Lista each autumn, and here we take a closer look at what characterizes this movement.
Read more
Norwegian record for pied wagtails at Lista (21.03.2014)
The first wagtails to show up every year is a welcomed sign that spring is coming, and some of the first individuals to arrive every year belong to the subspecies pied wagtail. Normally, only a few individuals are seen every year, but this year something out of the ordinary has happened.
Read more
NRK innslag om glente på Dagsrevyen 21 (13.03.2014)
Våren er kommet for fullt til Lista, og det har også de første trekkfuglene med vipe og stær. Ikke uventet dukker også de første sjeldenhetene opp. Mandag 10.mars hadde Geir Birkeland gleden av å oppdage en glente. Så dukket NRK opp og laget innslag med Geir som fortalte villig om vårens første fugleeventyr.
Read more
New report from Jomfruland and Lista (07.03.2014)
Lista and Jomfruland bird observatories monitor migrating birds, both via mist netting and through direct migration counts. Both observatories have long time series with monitoring data, documenting population trends for numerous species. The observatories report from the monitoring programme to the Norwegian Environment Agency annually.
Read more
 
Pages (9 - 15): Last - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - Next


Ringing numbers
Sorry, but we are outside of the spring and autum seasons.
Detailed log

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Seasonal deviation
Sorry, but we are outside of the spring and autum seasons. View deviation of seasons
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Report from autumn 2021
  Lista Bird Race 2021
  Ringing numbers are now 45% below average!
  Volunteer position autumn 2021
  Report from spring 2021

Nyheter fra NOF
Nasjonalt ansvar å bevare...
Hornlunde – ny art for landet
Åpent brev til statsminister...
Seier til hubroen på Frøya
Svensk havvind nær Ytre...
Husk fristen for å søke...
Dette engasjerte oss i 2021
Birdlife Tvedestrand og omegn...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793