Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenHagesanger
Hagesanger
De fleste sangerne ble merket i veldig lave antall, inkludert hagesanger som visste det laveste antallet siden 2001.
Rapport fra våren 2022

Sumpsanger
Sumpsanger
Dette er andre gang vi ringmerker denne arten ved Lista Fuglestasjon. Første gang var 23. mai 2000.

Steinskvett
Steinskvett
Mange arter har vært lave denne våren. Steinskvett ble ringmerket 48 % under gjennomsnittet, noe som er det laveste året siden 2003.

Stasjonen har hatt 88 bemanningsdager fra 15. mars til 10. juni. 13 mist-nett har vært i bruk i den standardiserte runden (138 meter). Resultatet ga et mye lavere antall fugler en normalt.Antall fugler ringmerket denne våren er 21% under gjennomsnittet: 659 fugler ble fanget (gjennomsnitt for våren er 832) av 39 forskjellige arter, hele 11 arter færre enn i fjor.

Været
Temperaturen har vært 0.5°C over gjennomsnittet fra 15.mars til 10.juni. Det var mindre enn en tredjedel av normal nedbør i mars og april, mens det regnet en normal mengde i løpet mai. Fra mars til mai var nedbøren 55% under normalen. Det var totalt 22 dager uten ringmerking denne sesongen på grunn av været, noe som er over de foregående årene med 17 dager i 2021 og 2020.

Ringmerking
Antall fugler ringmerket denne våren er 21% under gjennomsnittet. Antall merkede arter var mye lavere enn i fjor. «Topp-5 artene» i nettene har vært stær (99), rødstrupe (95), løvsanger (87), gransanger (84) og brunsisik (38).

Blåmeis og kjøttmeis visste normale antall. De fleste sangerne ble merket i veldig lave antall. Løvsanger, munk, hagesanger og tornsanger har blitt merket hhv. 31%, 29%, 67% og 33% under gjennomsnittet. Hagesanger visste det laveste antallet siden 2001. Gransanger og møller visste normale antall, mens fuglekonge visste veldig lave antall.
Ingen svarthvit- eller grå- fluesnapper ble merket denne våren.

De store trostene ble ringmerket i lave antall. Svarttrost viser lave ringmerkingstall siden 2019 og gråtrost har ikke blitt ringmerket i vårsesongen siden 2018. Måltrost viser også lave ringmerkingstall de siste årene. Svarttrost og måltrost, som er de mest tallrike trosteartene i nettene, har blitt ringmerket hhv. 52% og 64% under gjennomsnittet.

Steinskvett ble merket 48% under gjennomsnittet, noe som er det laveste antallet siden 2003. Rødstjert ble ikke merket denne våren, noe som tidligere bare har skjedd i 1991. Rødstrupen er den eneste trosten som har blitt merket i normale antall, med 7% under gjennomsnittet.

Én svartstrupe ble fanget i nettene og det har vært to hekkende par. Dette er tredje gangen svartstrupe hekker i fyrområdet siden 1990.

Jernspurv og heipiplerke ble også merket i lave antall.

Antallet finkefugler har generelt hatt svært lave ringmerkingsantall, inkludert, bokfink, grønnfink og brunsisik. Det samme har skjedd med gulspurv og sivspurv. Tornirisk er den eneste finken som har blitt ringmerket i antall over gjennomsnittet. Våren 2022 var fjerde året på rad uten noe rosenfink i nettene.

Overvåking av steinskvettens hekking i stasjonsområdet ble gjennomført som normalt i 2022. Flere folk og personal var tilgjengelige denne våren. Ut fra observasjoner antar vi at bestanden var svak eller at det har vært en dårlig hekkesesong, med bare 9 reir funnet i fyrområdet (Gunnarhaug, Vågsvollvåien, Vågsvollvika). Fra de, var det to som feilet og to som hadde færre enn 4 kyllinger. Dette er ikke overraskende, tatt i betraktning at denne arten ble fanget 48 % under gjennomsnittet på den standardiserte ringmerkingen.

Observasjoner
Fra januar til juni ble 188 arter registrert i stasjonsområdet (ni færre enn i fjor).

Noen arter har skilt seg ut og blitt registrert i svært høye antall. Lomvi, lunde, havørn, jaktfalk, kråke, gransanger, gjerdesmett og stillits hadde alle sitt høyeste antall siden starten i 1990.

Også en del andre arter sjøfugl på trekk hadde høye antall i tillegg til artene nevnt ovenfor. Siland, krykkje, fiskemåke, alke, teist, smålom, islom, gulnebblom, havsule, storskarv og toppskarv ble observert i langt høyere antall enn normalt. Sjøorre, laksand, hettemåke, makrellterne, rødnebbterne, storjo og polarjo derimot ble sett i antall mellom 53% og 98% under gjennomsnittet.

For mange vadere har både antall fugl- og observasjoner blitt mye lavere de siste 6-7 årene. Denne våren ble vipe, sandlo, småspove, lappspove, svarthalespove, enkeltbekkasin, strandsnipe, rødstilk, grønnstilk og gluttsnipe registrert med lavere tall enn normalt. I tillegg ble verken dverglo eller brushane observert denne våren. Storspove, steinvender, polarsnipe, myrsnipe og rugde var de få vaderne som var mer tallrike enn vanlig.

Det registrerte antallet vipe i området har vært et av de laveste siden 1990 med 900 individer observert i løpet av våren (gjennomsnitt 4361 individer). Imidlertid har antallet observerte viper vært stabilt de siste 4 årene. Ingen vipepar har holdt seg i området og dermed heller ikke hekket.

Det har vært et lavt antall av bemerkelsesverdige eller sjeldne arter i området i løpet av våren. Én art er potensielt nytt funn ved stasjonen, en rødbrystsanger, om den blir bekreftet ved DNA analyser. De mest spesielle registreringene ellers var gulbeinsnipe, svartehavsmåke, egretthegre, rødhodevarsler, sumpsanger og vannpiplerke. Det var en mulig samojedmåke i Våien og den første syngende sørlige blåstrupen for stasjonen på Gunnarsmyra.

Fuglestasjonen har fortsatt å guide skoler og private besøkende om våren i samarbeid med Besøkssenter Våtmark Lista. Totalt 8 grupper/skoler har fått omvisning av fuglestasjonen.

Oddvin Lund (Norge), Emma Mayer (Tyskland), Bård Olsen (Norge), Karina Tjørve (Norge) og Gunnar Gundersen (Norge) har vært frivillige ved stasjonen og samarbeidet med Rubén Piculo (hoved ringmerker denne våren), samt Aïda López som har vært ansvarlig for arbeidet på fuglestasjonen våren 2022.

Hvis du ønsker å sjekke listen av fugler ringmerket i løpet av denne våren, kan du klikke HER.Merketall
Beklager, men vi er utenfor vår- og høstsesongene.
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Toppmeis1-94%
Snøspurv2-93%
Lappspurv3-90%
Knekkand2-88%
Brunsisik86-85%
Lomvi1720+1153%
Kortnebbgås166+1111%
Gulsanger61+842%
Tornskate179+786%
Alke797+743%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Ringmerker til høstsesongen 2024 søkes
  Begynnerkurs i ringmerking: 17.-18. august 2024
  Årsrapporten 2023 er tilgjengelig!
  Fuglefestival 2.-3. september 2023
  Rapport fra våren 2023

Nyheter fra NOF
Tusenvis av hunder slippes...
Unge fuglekikkere fra hele...
Bjørn Olav Tveit er tildelt...
Miljøminister Andreas...
Eggsamling er fortsatt en...
Senterpartiet og «ørn»: Når...
Det ble supre feiringer av...
Hører dere åkerrikser?


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793