Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Artsliste 2017
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2017
1 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
2 Dvergsvane Tundra Swan Cygnus columbianus
3 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
4 Sædgås Bean Goose Anser fabalis
5 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
6 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
7 Grågås Greylag Goose Anser anser
8 Ringgås Brent Goose Branta bernicla
9 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
10 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
11 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
12 Brunnakke Eurasian Wigeon Anas penelope
13 Snadderand Gadwall Anas strepera
14 Krikkand Common Teal Anas crecca
15 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
16 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
17 Knekkand Garganey Anas querquedula
18 Skjeand Northern Shoveler Anas clypeata
19 Taffeland Common Pochard Aythya ferina
20 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
21 Bergand Greater Scaup Aythya marila
22 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
23 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
24 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
25 Brilleand Surf Scoter Melanitta perspicillata
26 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
27 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
28 Lappfiskand Smew Mergellus albellus
29 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
30 Laksand Goosander Mergus merganser
31 Orrfugl Black Grouse Tetrao tetrix
32 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
33 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
34 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
35 Islom Great Northern Loon Gavia immer
36 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
37 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
38 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
39 Horndykker Slavonian Grebe Podiceps auritus
40 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
41 Grålire Sooty Shearwater Puffinus griseus
42 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
43 Havsvale European Storm-petrel Hydrobates pelagicus
44 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
45 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
46 Toppskarv European Shag Phalacrocorax aristotelis
47 Egretthegre Great Egret Egretta alba
48 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
49 Bronseibis Glossy Ibis Plegadis falcinellus
50 Skjestork Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia
51 Vepsevåk European Honey Buzzard Pernis apivorus
52 Glente Red Kite Milvus milvus
53 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
54 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
55 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
56 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
57 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
58 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
59 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
60 Fiskeørn Osprey Pandion haliaetus
61 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
62 Aftenfalk Red-footed Falcon Falco vespertinus
63 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
64 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
65 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
66 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
67 Vannrikse Water Rail Rallus aquaticus
68 Sivhøne Common Moorhen Gallinula chloropus
69 Trane Common Crane Grus grus
70 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
71 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
72 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
73 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
74 Sibirlo Pacific Golden Plover Pluvialis fulva
75 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
76 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
77 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
78 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
79 Sandløper Sanderling Calidris alba
80 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
81 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
82 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
83 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
84 Brushane Ruff Calidris pugnax
85 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
86 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
87 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
88 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
89 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
90 Småspove Whimbrel Numenius phaeopus
91 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
92 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
93 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
94 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
95 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
96 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
97 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
98 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
99 Polarjo Pomarine Skua Stercorarius pomarinus
100 Tyvjo Arctic Skua Stercorarius parasiticus
101 Storjo Great Skua Stercorarius skua
102 Svartehavsmåke Mediterranean Gull Larus melanocephalus
103 Dvergmåke Little Gull Hydrocoloeus minutus
104 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
105 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
106 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
107 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
108 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
109 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
110 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
111 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
112 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
113 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
114 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
115 Lomvi Common Murre Uria aalge
116 Alke Razorbill Alca torda
117 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
118 Alkekonge Little Auk Alle alle
119 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
120 Bydue Rock Dove Columba livia domestica
121 Skogdue Stock Dove Columba oenas
122 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
123 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
124 Turteldue European Turtle Dove Streptopelia turtur
125 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
126 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
127 Nattravn European Nigthjar Caprimulgus europaeus
128 Tårnseiler Common Swift Apus apus
129 Isfugl Common Kingfisher Alcedo atthis
130 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
131 Gråspett Grey-headed Woodpecker Picus canus
132 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
133 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
134 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
135 Hvitryggspett White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos
136 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor
137 Tretåspett Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus
138 Dverglerke Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla
139 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
140 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
141 Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris
142 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
143 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
144 Amursvale Red-rumped Swallow Cecropis daurica
145 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
146 Tartarpiplerke Richard´s Pipit Anthus richardi
147 Markpiplerke Tawny Pipit Anthus campestris
148 Sibirpiplerke Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni
149 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
150 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
151 Lappiplerke Red-throated Pipit Anthus cervinus
152 Skjærpiplerke Rock Pipit Anthus petrosus
153 Gulerle Yellow Wagtail Motacilla flava
154 Sitronerle Citrine Wagtail Motacilla citreola
155 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
156 Linerle White Wagtail Motacilla alba
157 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
158 Gjerdesmett Winter Wren Troglodytes troglodytes
159 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
160 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
161 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
162 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
163 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
164 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
165 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
166 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
167 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
168 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
169 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
170 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
171 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
172 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
173 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
174 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
175 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
176 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
177 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
178 Rødstrupesanger Subalpine Warbler Sylvia cantillans
179 Hauksanger Barred Warbler Sylvia nisoria
180 Møller Lesser Whitethroat Sylvia curruca
181 Tornsanger Common Whitethroat Sylvia communis
182 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
183 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
184 Gulbrynsanger Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
185 Bøksanger Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
186 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
187 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
188 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
189 Rødtoppfuglekonge Firecrest Regulus ignicapilla
190 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
191 Dvergfluesnapper Red-breasted Flycatcher Ficedula parva
192 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
193 Stjertmeis Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
194 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
195 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
196 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
197 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
198 Kjøttmeis Great Tit Parus major
199 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
200 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
201 Pirol Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus
202 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
203 Nøtteskrike Eurasian Jay Garrulus glandarius
204 Skjære Common Magpie Pica pica
205 Nøttekråke Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes
206 Kaie Western Jackdaw Corvus monedula
207 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
208 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
209 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
210 Ravn Common Raven Corvus corax
211 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
212 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
213 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
214 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
215 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
216 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
217 Grønnfink European Greenfinch Carduelis chloris
218 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
219 Grønnsisik Eurasian Siskin Carduelis spinus
220 Tornirisk Common Linnet Carduelis cannabina
221 Bergirisk Twite Carduelis flavirostris
222 Gråsisik Common Redpoll Carduelis flammea
223 Brunsisik Lesser redpoll Carduelis cabaret
224 Polarsisik Arctic Redpoll Carduelis hornemanni
225 Båndkorsnebb Two-barred Crossbill Loxia leucoptera
226 Grankorsnebb Common Crossbill Loxia curvirostra
227 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
228 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
229 Konglebit Pine Grosbeak Pinicola enucleator
230 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
231 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
232 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
233 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
234 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
235 Dvergspurv Little Bunting Emberiza pusilla
236 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
237 Kornspurv Corn Bunting Emberiza calandra
Antall arter 237

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793