Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenArtsliste 1979
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 1979
1 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
2 Rustand Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea
3 Skjeand Northern Shoveler Spatula clypeata
4 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
5 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
6 Skogdue Stock Dove Columba oenas
7 Turteldue European Turtle Dove Streptopelia turtur
8 Vannrikse Water Rail Rallus aquaticus
9 Sivhøne Common Moorhen Gallinula chloropus
10 Sothøne Eurasian Coot Fulica atra
11 Trane Common Crane Grus grus
12 Horndykker Horned Grebe Podiceps auritus
13 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
14 Temmincksnipe Temminck´s Stint Calidris temminckii
15 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
16 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
17 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
18 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
19 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
20 Rørdrum Great Bittern Botaurus stellaris
21 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
22 Enghauk Montagu´s Harrier Circus pygargus
23 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
24 Perleugle Tengmalm´s Owl Aegolius funereus
25 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
26 Hubro Eurasian Eagle Owl Bubo bubo
27 Bieter European Bee-eater Merops apiaster
28 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor
29 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
30 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
31 Varsler Great Grey Shrike Lanius excubitor
32 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
33 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
34 Sumpsanger Savi´s Warbler Locustella luscinioides
35 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
36 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
37 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
38 Gulerle Western Yellow Wagtail Motacilla flava
39 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
40 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
Antall arter 40

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793