Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2023
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenArtsliste 2023
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2023
1 Ringgås Brant Goose Branta bernicla
2 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
3 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
4 Stripegås Bar-headed Goose Anser indicus
5 Grågås Greylag Goose Anser anser
6 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
7 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
8 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
9 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
10 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
11 Mandarinand Mandarin Duck Aix galericulata
12 Knekkand Garganey Spatula querquedula
13 Skjeand Northern Shoveler Spatula clypeata
14 Snadderand Gadwall Mareca strepera
15 Brunnakke Eurasian Wigeon Mareca penelope
16 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
17 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
18 Krikkand Common Teal Anas crecca
19 Taffeland Common Pochard Aythya ferina
20 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
21 Bergand Greater Scaup Aythya marila
22 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
23 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
24 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
25 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
26 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
27 Lappfiskand Smew Mergellus albellus
28 Laksand Goosander Mergus merganser
29 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
30 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
31 Tårnseiler Common Swift Apus apus
32 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
33 Bydue Rock Dove Columba livia domestica
34 Skogdue Stock Dove Columba oenas
35 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
36 Turteldue European Turtle Dove Streptopelia turtur
37 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
38 Trane Common Crane Grus grus
39 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
40 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
41 Horndykker Horned Grebe Podiceps auritus
42 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
43 Avosett Pied Avocet Recurvirostra avosetta
44 Sumpvipe White-tailed Lapwing Vanellus leucurus
45 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
46 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
47 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
48 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
49 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
50 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
51 Småspove Eurasian Whimbrel Numenius phaeopus
52 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
53 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
54 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
55 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
56 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
57 Brushane Ruff Calidris pugnax
58 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
59 Temmincksnipe Temminck´s Stint Calidris temminckii
60 Sandløper Sanderling Calidris alba
61 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
62 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
63 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
64 Alaskasnipe Pectoral Sandpiper Calidris melanotos
65 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
66 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
67 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
68 Svømmesnipe Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus
69 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
70 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
71 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
72 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
73 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
74 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
75 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
76 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
77 Dvergmåke Little Gull Hydrocoloeus minutus
78 Svartehavsmåke Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus
79 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
80 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
81 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
82 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
83 Kaspimåke Caspian Gull Larus cachinnans
84 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
85 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
86 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
87 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
88 Svartterne Black Tern Chlidonias niger
89 Storjo Great Skua Stercorarius skua
90 Polarjo Pomarine Jaeger Stercorarius pomarinus
91 Tyvjo Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus
92 Alkekonge Little Auk Alle alle
93 Lomvi Common Murre Uria aalge
94 Alke Razorbill Alca torda
95 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
96 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
97 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
98 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
99 Islom Common Loon Gavia immer
100 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
101 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
102 Grålire Sooty Shearwater Ardenna grisea
103 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
104 Balearlire Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus
105 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
106 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
107 Toppskarv European Shag Gulosus aristotelis
108 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
109 Egretthegre Great Egret Ardea alba
110 Fiskeørn Western Osprey Pandion haliaetus
111 Vepsevåk European Honey Buzzard Pernis apivorus
112 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
113 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
114 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
115 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
116 Steppehauk Pallid Harrier Circus macrourus
117 Enghauk Montagu´s Harrier Circus pygargus
118 Glente Red Kite Milvus milvus
119 Svartglente Black Kite Milvus migrans
120 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
121 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
122 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
123 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
124 Bieter European Bee-eater Merops apiaster
125 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
126 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
127 Hvitryggspett White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos
128 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
129 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
130 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
131 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
132 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
133 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
134 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
135 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
136 Varsler Great Grey Shrike Lanius excubitor
137 Pirol Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus
138 Skjære Common Magpie Pica pica
139 Kaie Western Jackdaw Coloeus monedula
140 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
141 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
142 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
143 Ravn Common Raven Corvus corax
144 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
145 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
146 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
147 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
148 Kjøttmeis Great Tit Parus major
149 Skjeggmeis Bearded Reedling Panurus biarmicus
150 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
151 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
152 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
153 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
154 Stjertmeis Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
155 Gulbrynsanger Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
156 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
157 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
158 Lappsanger Arctic Warbler Phylloscopus borealis
159 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
160 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
161 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
162 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
163 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
164 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
165 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
166 Hauksanger Barred Warbler Curruca nisoria
167 Møller Lesser Whitethroat Curruca curruca
168 Tornsanger Common Whitethroat Curruca communis
169 Rødtoppfuglekonge Common Firecrest Regulus ignicapilla
170 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
171 Gjerdesmett Eurasian Wren Troglodytes troglodytes
172 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
173 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
174 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
175 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
176 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
177 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
178 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
179 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
180 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
181 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
182 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
183 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
184 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
185 Nattergal Thrush Nightingale Luscinia luscinia
186 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
187 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
188 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
189 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
190 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
191 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
192 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
193 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
194 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
195 Gulerle Western Yellow Wagtail Motacilla flava
196 Sitronerle Citrine Wagtail Motacilla citreola
197 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
198 Linerle White Wagtail Motacilla alba
199 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
200 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
201 Lappiplerke Red-throated Pipit Anthus cervinus
202 Vannpiplerke Water pipit Anthus spinoletta
203 Skjærpiplerke European Rock Pipit Anthus petrosus
204 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
205 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
206 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
207 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
208 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
209 Grønnfink European Greenfinch Chloris chloris
210 Bergirisk Twite Linaria flavirostris
211 Tornirisk Common Linnet Linaria cannabina
212 Gråsisik Common Redpoll Acanthis flammea
213 Brunsisik Lesser redpoll Acanthis cabaret
214 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
215 Grankorsnebb Red Crossbill Loxia curvirostra
216 Båndkorsnebb Two-barred Crossbill Loxia leucoptera
217 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
218 Gulirisk European Serin Serinus serinus
219 Grønnsisik Eurasian Siskin Spinus spinus
220 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
221 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
222 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
223 Dvergspurv Little Bunting Emberiza pusilla
224 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
Antall arter 224

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793