Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2021
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2021
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Artsliste 2008
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2008
1 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
2 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
3 Taigasædgås Taiga Bean Goose Anser fabalis
4 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
5 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
6 Grågås Greylag Goose Anser anser
7 Ringgås Brant Goose Branta bernicla
8 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
9 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
10 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
11 Brunnakke Eurasian Wigeon Mareca penelope
12 Snadderand Gadwall Mareca strepera
13 Krikkand Common Teal Anas crecca
14 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
15 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
16 Knekkand Garganey Spatula querquedula
17 Skjeand Northern Shoveler Spatula clypeata
18 Taffeland Common Pochard Aythya ferina
19 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
20 Bergand Greater Scaup Aythya marila
21 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
22 Praktærfugl King Eider Somateria spectabilis
23 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
24 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
25 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
26 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
27 Lappfiskand Smew Mergellus albellus
28 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
29 Laksand Goosander Mergus merganser
30 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
31 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
32 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
33 Islom Common Loon Gavia immer
34 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
35 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
36 Toppdykker Great Crested Grebe Podiceps cristatus
37 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
38 Horndykker Horned Grebe Podiceps auritus
39 Svarthalsdykker Black-necked Grebe Podiceps nigricollis
40 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
41 Grålire Sooty Shearwater Ardenna griseus
42 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
43 Balearlire Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus
44 Havsvale European Storm-petrel Hydrobates pelagicus
45 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
46 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
47 Toppskarv European Shag Phalacrocorax aristotelis
48 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
49 Bronseibis Glossy Ibis Plegadis falcinellus
50 Vepsevåk European Honey Buzzard Pernis apivorus
51 Svartglente Black Kite Milvus migrans
52 Glente Red Kite Milvus milvus
53 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
54 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
55 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
56 Steppehauk Pallid Harrier Circus macrourus
57 Enghauk Montagu´s Harrier Circus pygargus
58 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
59 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
60 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
61 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
62 Fiskeørn Western Osprey Pandion haliaetus
63 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
64 Aftenfalk Red-footed Falcon Falco vespertinus
65 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
66 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
67 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
68 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
69 Vannrikse Water Rail Rallus aquaticus
70 Sothøne Eurasian Coot Fulica atra
71 Trane Common Crane Grus grus
72 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
73 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
74 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
75 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
76 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
77 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
78 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
79 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
80 Sandløper Sanderling Calidris alba
81 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
82 Temmincksnipe Temminck´s Stint Calidris temminckii
83 Alaskasnipe Pectoral Sandpiper Calidris melanotos
84 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
85 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
86 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
87 Brushane Ruff Calidris pugnax
88 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
89 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
90 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
91 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
92 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
93 Småspove Eurasian Whimbrel Numenius phaeopus
94 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
95 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
96 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
97 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
98 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
99 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
100 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
101 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
102 Svømmesnipe Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus
103 Polarjo Pomarine Jaeger Stercorarius pomarinus
104 Tyvjo Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus
105 Storjo Great Skua Stercorarius skua
106 Svartehavsmåke Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus
107 Dvergmåke Little Gull Hydrocoloeus minutus
108 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
109 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
110 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
111 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
112 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
113 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
114 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
115 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
116 Rovterne Caspian Tern Hydroprogne caspia
117 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
118 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
119 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
120 Lomvi Common Murre Uria aalge
121 Alke Razorbill Alca torda
122 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
123 Alkekonge Little Auk Alle alle
124 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
125 Bydue Rock Dove Columba livia domestica
126 Skogdue Stock Dove Columba oenas
127 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
128 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
129 Turteldue European Turtle Dove Streptopelia turtur
130 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
131 Hubro Eurasian Eagle Owl Bubo bubo
132 Spurveugle Eurasian Pygmy Owl Glaucidium passerinum
133 Kattugle Tawny Owl Strix aluco
134 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
135 Perleugle Tengmalm´s Owl Aegolius funereus
136 Nattravn European Nigthjar Caprimulgus europaeus
137 Tårnseiler Common Swift Apus apus
138 Bieter European Bee-eater Merops apiaster
139 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
140 Gråspett Grey-headed Woodpecker Picus canus
141 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
142 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
143 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
144 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor
145 Tretåspett Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus
146 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
147 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
148 Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris
149 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
150 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
151 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
152 Tartarpiplerke Richard´s Pipit Anthus richardi
153 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
154 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
155 Lappiplerke Red-throated Pipit Anthus cervinus
156 Skjærpiplerke European Rock Pipit Anthus petrosus
157 Gulerle Western Yellow Wagtail Motacilla flava
158 Sitronerle Citrine Wagtail Motacilla citreola
159 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
160 Linerle White Wagtail Motacilla alba
161 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
162 Gjerdesmett Eurasian Wren Troglodytes troglodytes
163 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
164 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
165 Nattergal Thrush Nightingale Luscinia luscinia
166 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
167 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
168 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
169 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
170 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
171 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
172 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
173 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
174 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
175 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
176 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
177 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
178 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
179 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
180 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
181 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
182 Trostesanger Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus
183 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
184 Hauksanger Barred Warbler Curruca nisoria
185 Møller Lesser Whitethroat Curruca curruca
186 Tornsanger Common Whitethroat Curruca communis
187 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
188 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
189 Østsanger Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides
190 Bøksanger Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
191 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
192 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
193 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
194 Rødtoppfuglekonge Common Firecrest Regulus ignicapilla
195 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
196 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
197 Stjertmeis Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
198 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
199 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
200 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
201 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
202 Kjøttmeis Great Tit Parus major
203 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
204 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
205 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
206 Varsler Great Grey Shrike Lanius excubitor
207 Nøtteskrike Eurasian Jay Garrulus glandarius
208 Skjære Common Magpie Pica pica
209 Nøttekråke Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes
210 Kaie Western Jackdaw Coloeus monedula
211 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
212 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
213 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
214 Ravn Common Raven Corvus corax
215 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
216 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
217 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
218 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
219 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
220 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
221 Gulirisk European Serin Serinus serinus
222 Grønnfink European Greenfinch Chloris chloris
223 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
224 Grønnsisik Eurasian Siskin Spinus spinus
225 Tornirisk Common Linnet Linaria cannabina
226 Bergirisk Twite Linaria flavirostris
227 Gråsisik Common Redpoll Acanthis flammea
228 Brunsisik Lesser redpoll Acanthis cabaret
229 Båndkorsnebb Two-barred Crossbill Loxia leucoptera
230 Grankorsnebb Red Crossbill Loxia curvirostra
231 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
232 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
233 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
234 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
235 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
236 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
237 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
238 Dvergspurv Little Bunting Emberiza pusilla
239 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
Antall arter 239

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793