Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2022
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2022
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenArtsliste 2022
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2022
1 Ringgås Brant Goose Branta bernicla
2 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
3 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
4 Stripegås Bar-headed Goose Anser indicus
5 Grågås Greylag Goose Anser anser
6 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
7 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
8 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
9 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
10 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
11 Knekkand Garganey Spatula querquedula
12 Skjeand Northern Shoveler Spatula clypeata
13 Snadderand Gadwall Mareca strepera
14 Brunnakke Eurasian Wigeon Mareca penelope
15 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
16 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
17 Krikkand Common Teal Anas crecca
18 Taffeland Common Pochard Aythya ferina
19 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
20 Bergand Greater Scaup Aythya marila
21 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
22 Brilleand Surf Scoter Melanitta perspicillata
23 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
24 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
25 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
26 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
27 Laksand Goosander Mergus merganser
28 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
29 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
30 Tårnseiler Common Swift Apus apus
31 Gråseiler Pallid Swift Apus pallidus
32 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
33 Bydue Rock Dove Columba livia var. domestica
34 Skogdue Stock Dove Columba oenas
35 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
36 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
37 Vannrikse Water Rail Rallus aquaticus
38 Sivhøne Common Moorhen Gallinula chloropus
39 Trane Common Crane Grus grus
40 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
41 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
42 Toppdykker Great Crested Grebe Podiceps cristatus
43 Horndykker Horned Grebe Podiceps auritus
44 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
45 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
46 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
47 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
48 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
49 Småspove Eurasian Whimbrel Numenius phaeopus
50 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
51 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
52 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
53 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
54 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
55 Brushane Ruff Calidris pugnax
56 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
57 Temmincksnipe Temminck´s Stint Calidris temminckii
58 Sandløper Sanderling Calidris alba
59 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
60 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
61 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
62 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
63 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
64 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
65 Svømmesnipe Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus
66 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
67 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
68 Gulbeinsnipe Lesser Yellowlegs Tringa flavipes
69 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
70 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
71 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
72 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
73 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
74 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
75 Dvergmåke Little Gull Hydrocoloeus minutus
76 Svartehavsmåke Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus
77 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
78 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
79 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
80 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
81 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
82 Kaspimåke Caspian Gull Larus cachinnans
83 Gulbeinmåke Yellow-legged Gull Larus michahellis
84 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
85 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
86 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
87 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
88 Svartterne Black Tern Chlidonias niger
89 Storjo Great Skua Stercorarius skua
90 Polarjo Pomarine Jaeger Stercorarius pomarinus
91 Tyvjo Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus
92 Fjelljo Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus
93 Alkekonge Little Auk Alle alle
94 Lomvi Common Murre Uria aalge
95 Alke Razorbill Alca torda
96 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
97 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
98 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
99 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
100 Islom Common Loon Gavia immer
101 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
102 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
103 Grålire Sooty Shearwater Ardenna grisea
104 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
105 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
106 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
107 Toppskarv European Shag Gulosus aristotelis
108 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
109 Egretthegre Great Egret Ardea alba
110 Fiskeørn Western Osprey Pandion haliaetus
111 Vepsevåk European Honey Buzzard Pernis apivorus
112 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
113 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
114 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
115 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
116 Steppehauk Pallid Harrier Circus macrourus
117 Glente Red Kite Milvus milvus
118 Svartglente Black Kite Milvus migrans
119 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
120 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
121 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
122 Perleugle Tengmalm´s Owl Aegolius funereus
123 Hornugle Long-eared Owl Asio otus
124 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
125 Isfugl Common Kingfisher Alcedo atthis
126 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
127 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor
128 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
129 Hvitryggspett White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos
130 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
131 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
132 Gråspett Grey-headed Woodpecker Picus canus
133 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
134 Aftenfalk Red-footed Falcon Falco vespertinus
135 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
136 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
137 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
138 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
139 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
140 Varsler Great Grey Shrike Lanius excubitor
141 Rødhodevarsler Woodchat Shrike Lanius senator
142 Skjære Common Magpie Pica pica
143 Nøttekråke Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes
144 Kaie Western Jackdaw Coloeus monedula
145 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
146 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
147 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
148 Ravn Common Raven Corvus corax
149 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
150 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
151 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
152 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
153 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
154 Kjøttmeis Great Tit Parus major
155 Skjeggmeis Bearded Reedling Panurus biarmicus
156 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
157 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
158 Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris
159 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
160 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
161 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
162 Stjertmeis Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
163 Gulbrynsanger Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
164 Fuglekongesanger Pallas´s Leaf Warbler Phylloscopus proregulus
165 Viersanger Radde's warbler Phylloscopus schwarzi
166 Brunsanger Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus
167 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
168 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
169 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
170 Busksanger Blyth´s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum
171 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
172 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
173 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
174 Sumpsanger Savi´s Warbler Locustella luscinioides
175 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
176 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
177 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
178 Hauksanger Barred Warbler Curruca nisoria
179 Møller Lesser Whitethroat Curruca curruca
180 Rødbrystsanger Western Subalpine Warbler Curruca inornata
181 Tornsanger Common Whitethroat Curruca communis
182 Rødtoppfuglekonge Common Firecrest Regulus ignicapilla
183 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
184 Gjerdesmett Eurasian Wren Troglodytes troglodytes
185 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
186 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
187 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
188 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
189 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
190 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
191 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
192 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
193 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
194 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
195 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
196 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
197 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
198 Dvergfluesnapper Red-breasted Flycatcher Ficedula parva
199 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
200 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
201 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
202 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
203 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
204 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
205 Ørkensteinskvett Desert Wheatear Oenanthe deserti
206 Svartstrupesteinskvett Pied Wheatear Oenanthe pleschanka
207 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
208 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
209 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
210 Gulerle Western Yellow Wagtail Motacilla flava
211 Østgulerle Eastern Yellow Wagtail Motacilla tschutschensis
212 Sitronerle Citrine Wagtail Motacilla citreola
213 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
214 Linerle White Wagtail Motacilla alba
215 Tartarpiplerke Richard´s Pipit Anthus richardi
216 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
217 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
218 Tundrapiplerke Pechora Pipit Anthus gustavi
219 Lappiplerke Red-throated Pipit Anthus cervinus
220 Vannpiplerke Water Pipit Anthus spinoletta
221 Skjærpiplerke European Rock Pipit Anthus petrosus
222 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
223 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
224 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
225 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
226 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
227 Grønnfink European Greenfinch Chloris chloris
228 Bergirisk Twite Linaria flavirostris
229 Tornirisk Common Linnet Linaria cannabina
230 Gråsisik Common Redpoll Acanthis flammea
231 Brunsisik Lesser redpoll Acanthis cabaret
232 Polarsisik Arctic Redpoll Acanthis hornemanni
233 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
234 Grankorsnebb Red Crossbill Loxia curvirostra
235 Båndkorsnebb Two-barred Crossbill Loxia leucoptera
236 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
237 Grønnsisik Eurasian Siskin Spinus spinus
238 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
239 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
240 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
241 Dvergspurv Little Bunting Emberiza pusilla
242 Vierspurv Rustic Bunting Emberiza rustica
243 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
Antall arter 243

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793