Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenArtsliste 2022
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2022
1 Ringgås Brant Goose Branta bernicla
2 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
3 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
4 Stripegås Bar-headed Goose Anser indicus
5 Grågås Greylag Goose Anser anser
6 Taigasædgås Taiga Bean Goose Anser fabalis
7 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
8 Tundrasædgås Tundra Bean Goose Anser serrirostris
9 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
10 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
11 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
12 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
13 Knekkand Garganey Spatula querquedula
14 Skjeand Northern Shoveler Spatula clypeata
15 Snadderand Gadwall Mareca strepera
16 Brunnakke Eurasian Wigeon Mareca penelope
17 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
18 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
19 Krikkand Common Teal Anas crecca
20 Taffeland Common Pochard Aythya ferina
21 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
22 Bergand Greater Scaup Aythya marila
23 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
24 Brilleand Surf Scoter Melanitta perspicillata
25 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
26 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
27 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
28 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
29 Laksand Goosander Mergus merganser
30 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
31 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
32 Tårnseiler Common Swift Apus apus
33 Gråseiler Pallid Swift Apus pallidus
34 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
35 Bydue Rock Dove Columba livia domestica
36 Skogdue Stock Dove Columba oenas
37 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
38 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
39 Vannrikse Water Rail Rallus aquaticus
40 Sivhøne Common Moorhen Gallinula chloropus
41 Trane Common Crane Grus grus
42 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
43 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
44 Toppdykker Great Crested Grebe Podiceps cristatus
45 Horndykker Horned Grebe Podiceps auritus
46 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
47 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
48 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
49 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
50 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
51 Småspove Eurasian Whimbrel Numenius phaeopus
52 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
53 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
54 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
55 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
56 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
57 Brushane Ruff Calidris pugnax
58 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
59 Temmincksnipe Temminck´s Stint Calidris temminckii
60 Sandløper Sanderling Calidris alba
61 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
62 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
63 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
64 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
65 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
66 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
67 Svømmesnipe Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus
68 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
69 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
70 Gulbeinsnipe Lesser Yellowlegs Tringa flavipes
71 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
72 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
73 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
74 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
75 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
76 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
77 Dvergmåke Little Gull Hydrocoloeus minutus
78 Svartehavsmåke Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus
79 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
80 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
81 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
82 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
83 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
84 Kaspimåke Caspian Gull Larus cachinnans
85 Gulbeinmåke Yellow-legged Gull Larus michahellis
86 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
87 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
88 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
89 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
90 Svartterne Black Tern Chlidonias niger
91 Storjo Great Skua Stercorarius skua
92 Polarjo Pomarine Jaeger Stercorarius pomarinus
93 Tyvjo Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus
94 Fjelljo Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus
95 Alkekonge Little Auk Alle alle
96 Lomvi Common Murre Uria aalge
97 Alke Razorbill Alca torda
98 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
99 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
100 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
101 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
102 Islom Common Loon Gavia immer
103 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
104 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
105 Grålire Sooty Shearwater Ardenna grisea
106 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
107 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
108 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
109 Toppskarv European Shag Gulosus aristotelis
110 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
111 Egretthegre Great Egret Ardea alba
112 Fiskeørn Western Osprey Pandion haliaetus
113 Vepsevåk European Honey Buzzard Pernis apivorus
114 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
115 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
116 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
117 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
118 Steppehauk Pallid Harrier Circus macrourus
119 Glente Red Kite Milvus milvus
120 Svartglente Black Kite Milvus migrans
121 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
122 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
123 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
124 Perleugle Tengmalm´s Owl Aegolius funereus
125 Hornugle Long-eared Owl Asio otus
126 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
127 Isfugl Common Kingfisher Alcedo atthis
128 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
129 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor
130 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
131 Hvitryggspett White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos
132 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
133 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
134 Gråspett Grey-headed Woodpecker Picus canus
135 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
136 Aftenfalk Red-footed Falcon Falco vespertinus
137 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
138 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
139 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
140 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
141 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
142 Varsler Great Grey Shrike Lanius excubitor
143 Rødhodevarsler Woodchat Shrike Lanius senator
144 Skjære Common Magpie Pica pica
145 Nøttekråke Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes
146 Kaie Western Jackdaw Coloeus monedula
147 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
148 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
149 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
150 Ravn Common Raven Corvus corax
151 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
152 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
153 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
154 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
155 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
156 Kjøttmeis Great Tit Parus major
157 Skjeggmeis Bearded Reedling Panurus biarmicus
158 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
159 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
160 Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris
161 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
162 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
163 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
164 Stjertmeis Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
165 Gulbrynsanger Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
166 Fuglekongesanger Pallas´s Leaf Warbler Phylloscopus proregulus
167 Viersanger Radde's warbler Phylloscopus schwarzi
168 Brunsanger Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus
169 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
170 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
171 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
172 Busksanger Blyth´s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum
173 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
174 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
175 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
176 Sumpsanger Savi´s Warbler Locustella luscinioides
177 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
178 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
179 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
180 Hauksanger Barred Warbler Curruca nisoria
181 Møller Lesser Whitethroat Curruca curruca
182 Rødbrystsanger Western Subalpine Warbler Curruca inornata
183 Tornsanger Common Whitethroat Curruca communis
184 Rødtoppfuglekonge Common Firecrest Regulus ignicapilla
185 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
186 Gjerdesmett Eurasian Wren Troglodytes troglodytes
187 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
188 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
189 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
190 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
191 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
192 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
193 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
194 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
195 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
196 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
197 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
198 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
199 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
200 Dvergfluesnapper Red-breasted Flycatcher Ficedula parva
201 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
202 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
203 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
204 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
205 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
206 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
207 Ørkensteinskvett Desert Wheatear Oenanthe deserti
208 Svartstrupesteinskvett Pied Wheatear Oenanthe pleschanka
209 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
210 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
211 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
212 Gulerle Western Yellow Wagtail Motacilla flava
213 Østgulerle Eastern Yellow Wagtail Motacilla tschutschensis
214 Sitronerle Citrine Wagtail Motacilla citreola
215 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
216 Linerle White Wagtail Motacilla alba
217 Tartarpiplerke Richard´s Pipit Anthus richardi
218 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
219 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
220 Tundrapiplerke Pechora Pipit Anthus gustavi
221 Lappiplerke Red-throated Pipit Anthus cervinus
222 Vannpiplerke Water pipit Anthus spinoletta
223 Skjærpiplerke European Rock Pipit Anthus petrosus
224 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
225 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
226 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
227 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
228 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
229 Grønnfink European Greenfinch Chloris chloris
230 Bergirisk Twite Linaria flavirostris
231 Tornirisk Common Linnet Linaria cannabina
232 Gråsisik Common Redpoll Acanthis flammea
233 Brunsisik Lesser redpoll Acanthis cabaret
234 Polarsisik Arctic Redpoll Acanthis hornemanni
235 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
236 Grankorsnebb Red Crossbill Loxia curvirostra
237 Båndkorsnebb Two-barred Crossbill Loxia leucoptera
238 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
239 Grønnsisik Eurasian Siskin Spinus spinus
240 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
241 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
242 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
243 Dvergspurv Little Bunting Emberiza pusilla
244 Vierspurv Rustic Bunting Emberiza rustica
245 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
Antall arter 245

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793