Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2023
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenArtsliste 2023
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2023
1 Ringgås Brant Goose Branta bernicla
2 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
3 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
4 Stripegås Bar-headed Goose Anser indicus
5 Grågås Greylag Goose Anser anser
6 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
7 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
8 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
9 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
10 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
11 Mandarinand Mandarin Duck Aix galericulata
12 Knekkand Garganey Spatula querquedula
13 Skjeand Northern Shoveler Spatula clypeata
14 Snadderand Gadwall Mareca strepera
15 Brunnakke Eurasian Wigeon Mareca penelope
16 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
17 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
18 Krikkand Common Teal Anas crecca
19 Taffeland Common Pochard Aythya ferina
20 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
21 Bergand Greater Scaup Aythya marila
22 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
23 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
24 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
25 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
26 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
27 Lappfiskand Smew Mergellus albellus
28 Laksand Goosander Mergus merganser
29 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
30 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
31 Tårnseiler Common Swift Apus apus
32 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
33 Bydue Rock Dove Columba livia domestica
34 Skogdue Stock Dove Columba oenas
35 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
36 Turteldue European Turtle Dove Streptopelia turtur
37 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
38 Sothøne Eurasian Coot Fulica atra
39 Trane Common Crane Grus grus
40 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
41 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
42 Horndykker Horned Grebe Podiceps auritus
43 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
44 Avosett Pied Avocet Recurvirostra avosetta
45 Sumpvipe White-tailed Lapwing Vanellus leucurus
46 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
47 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
48 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
49 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
50 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
51 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
52 Småspove Eurasian Whimbrel Numenius phaeopus
53 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
54 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
55 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
56 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
57 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
58 Brushane Ruff Calidris pugnax
59 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
60 Temmincksnipe Temminck´s Stint Calidris temminckii
61 Sandløper Sanderling Calidris alba
62 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
63 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
64 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
65 Alaskasnipe Pectoral Sandpiper Calidris melanotos
66 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
67 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
68 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
69 Svømmesnipe Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus
70 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
71 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
72 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
73 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
74 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
75 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
76 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
77 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
78 Dvergmåke Little Gull Hydrocoloeus minutus
79 Svartehavsmåke Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus
80 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
81 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
82 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
83 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
84 Kaspimåke Caspian Gull Larus cachinnans
85 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
86 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
87 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
88 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
89 Svartterne Black Tern Chlidonias niger
90 Storjo Great Skua Stercorarius skua
91 Polarjo Pomarine Jaeger Stercorarius pomarinus
92 Tyvjo Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus
93 Alkekonge Little Auk Alle alle
94 Lomvi Common Murre Uria aalge
95 Alke Razorbill Alca torda
96 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
97 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
98 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
99 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
100 Islom Common Loon Gavia immer
101 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
102 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
103 Grålire Sooty Shearwater Ardenna grisea
104 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
105 Balearlire Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus
106 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
107 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
108 Toppskarv European Shag Gulosus aristotelis
109 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
110 Egretthegre Great Egret Ardea alba
111 Fiskeørn Western Osprey Pandion haliaetus
112 Vepsevåk European Honey Buzzard Pernis apivorus
113 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
114 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
115 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
116 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
117 Steppehauk Pallid Harrier Circus macrourus
118 Enghauk Montagu´s Harrier Circus pygargus
119 Glente Red Kite Milvus milvus
120 Svartglente Black Kite Milvus migrans
121 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
122 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
123 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
124 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
125 Bieter European Bee-eater Merops apiaster
126 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
127 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor
128 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
129 Hvitryggspett White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos
130 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
131 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
132 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
133 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
134 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
135 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
136 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
137 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
138 Varsler Great Grey Shrike Lanius excubitor
139 Pirol Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus
140 Skjære Common Magpie Pica pica
141 Kaie Western Jackdaw Coloeus monedula
142 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
143 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
144 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
145 Ravn Common Raven Corvus corax
146 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
147 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
148 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
149 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
150 Kjøttmeis Great Tit Parus major
151 Skjeggmeis Bearded Reedling Panurus biarmicus
152 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
153 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
154 Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris
155 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
156 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
157 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
158 Stjertmeis Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
159 Gulbrynsanger Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
160 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
161 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
162 Lappsanger Arctic Warbler Phylloscopus borealis
163 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
164 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
165 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
166 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
167 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
168 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
169 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
170 Hauksanger Barred Warbler Curruca nisoria
171 Møller Lesser Whitethroat Curruca curruca
172 Tornsanger Common Whitethroat Curruca communis
173 Rødtoppfuglekonge Common Firecrest Regulus ignicapilla
174 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
175 Gjerdesmett Eurasian Wren Troglodytes troglodytes
176 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
177 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
178 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
179 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
180 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
181 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
182 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
183 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
184 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
185 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
186 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
187 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
188 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
189 Nattergal Thrush Nightingale Luscinia luscinia
190 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
191 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
192 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
193 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
194 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
195 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
196 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
197 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
198 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
199 Gulerle Western Yellow Wagtail Motacilla flava
200 Sitronerle Citrine Wagtail Motacilla citreola
201 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
202 Linerle White Wagtail Motacilla alba
203 Tartarpiplerke Richard´s Pipit Anthus richardi
204 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
205 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
206 Lappiplerke Red-throated Pipit Anthus cervinus
207 Vannpiplerke Water pipit Anthus spinoletta
208 Skjærpiplerke European Rock Pipit Anthus petrosus
209 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
210 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
211 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
212 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
213 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
214 Grønnfink European Greenfinch Chloris chloris
215 Bergirisk Twite Linaria flavirostris
216 Tornirisk Common Linnet Linaria cannabina
217 Gråsisik Common Redpoll Acanthis flammea
218 Brunsisik Lesser redpoll Acanthis cabaret
219 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
220 Grankorsnebb Red Crossbill Loxia curvirostra
221 Båndkorsnebb Two-barred Crossbill Loxia leucoptera
222 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
223 Gulirisk European Serin Serinus serinus
224 Grønnsisik Eurasian Siskin Spinus spinus
225 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
226 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
227 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
228 Dvergspurv Little Bunting Emberiza pusilla
229 Vierspurv Rustic Bunting Emberiza rustica
230 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
Antall arter 230

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793