Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2021
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2021
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Artsliste 2003
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2003
1 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
2 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
3 Taigasædgås Taiga Bean Goose Anser fabalis
4 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
5 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
6 Grågås Greylag Goose Anser anser
7 Ringgås Brant Goose Branta bernicla
8 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
9 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
10 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
11 Mandarinand Mandarin Duck Aix galericulata
12 Brunnakke Eurasian Wigeon Mareca penelope
13 Snadderand Gadwall Mareca strepera
14 Krikkand Common Teal Anas crecca
15 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
16 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
17 Knekkand Garganey Spatula querquedula
18 Skjeand Northern Shoveler Spatula clypeata
19 Taffeland Common Pochard Aythya ferina
20 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
21 Bergand Greater Scaup Aythya marila
22 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
23 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
24 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
25 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
26 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
27 Lappfiskand Smew Mergellus albellus
28 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
29 Laksand Goosander Mergus merganser
30 Orrfugl Black Grouse Lyrurus tetrix
31 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
32 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
33 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
34 Islom Common Loon Gavia immer
35 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
36 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
37 Toppdykker Great Crested Grebe Podiceps cristatus
38 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
39 Horndykker Horned Grebe Podiceps auritus
40 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
41 Grålire Sooty Shearwater Ardenna griseus
42 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
43 Balearlire Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus
44 Havsvale European Storm-petrel Hydrobates pelagicus
45 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
46 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
47 Toppskarv European Shag Phalacrocorax aristotelis
48 Silkehegre Little Egret Egretta garzetta
49 Egretthegre Great Egret Ardea alba
50 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
51 Vepsevåk European Honey Buzzard Pernis apivorus
52 Glente Red Kite Milvus milvus
53 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
54 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
55 Steppehauk Pallid Harrier Circus macrourus
56 Enghauk Montagu´s Harrier Circus pygargus
57 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
58 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
59 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
60 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
61 Fiskeørn Western Osprey Pandion haliaetus
62 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
63 Aftenfalk Red-footed Falcon Falco vespertinus
64 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
65 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
66 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
67 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
68 Vannrikse Water Rail Rallus aquaticus
69 Sivhøne Common Moorhen Gallinula chloropus
70 Sothøne Eurasian Coot Fulica atra
71 Trane Common Crane Grus grus
72 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
73 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
74 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
75 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
76 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
77 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
78 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
79 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
80 Sandløper Sanderling Calidris alba
81 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
82 Temmincksnipe Temminck´s Stint Calidris temminckii
83 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
84 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
85 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
86 Brushane Ruff Calidris pugnax
87 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
88 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
89 Dobbeltbekkasin Great Snipe Gallinago media
90 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
91 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
92 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
93 Småspove Eurasian Whimbrel Numenius phaeopus
94 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
95 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
96 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
97 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
98 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
99 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
100 Tereksnipe Terek Sandpiper Xenus cinereus
101 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
102 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
103 Svømmesnipe Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus
104 Polarjo Pomarine Jaeger Stercorarius pomarinus
105 Tyvjo Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus
106 Storjo Great Skua Stercorarius skua
107 Dvergmåke Little Gull Hydrocoloeus minutus
108 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
109 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
110 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
111 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
112 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
113 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
114 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
115 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
116 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
117 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
118 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
119 Hvitvingesvartterne White-winged Tern Chlidonias leucopterus
120 Lomvi Common Murre Uria aalge
121 Alke Razorbill Alca torda
122 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
123 Alkekonge Little Auk Alle alle
124 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
125 Bydue Rock Dove Columba livia domestica
126 Skogdue Stock Dove Columba oenas
127 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
128 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
129 Turteldue European Turtle Dove Streptopelia turtur
130 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
131 Spurveugle Eurasian Pygmy Owl Glaucidium passerinum
132 Kattugle Tawny Owl Strix aluco
133 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
134 Perleugle Tengmalm´s Owl Aegolius funereus
135 Tårnseiler Common Swift Apus apus
136 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
137 Gråspett Grey-headed Woodpecker Picus canus
138 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
139 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
140 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor
141 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
142 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
143 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
144 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
145 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
146 Tartarpiplerke Richard´s Pipit Anthus richardi
147 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
148 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
149 Lappiplerke Red-throated Pipit Anthus cervinus
150 Skjærpiplerke European Rock Pipit Anthus petrosus
151 Vannpiplerke Water Pipit Anthus spinoletta
152 Gulerle Western Yellow Wagtail Motacilla flava
153 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
154 Linerle White Wagtail Motacilla alba
155 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
156 Gjerdesmett Eurasian Wren Troglodytes troglodytes
157 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
158 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
159 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
160 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
161 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
162 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
163 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
164 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
165 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
166 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
167 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
168 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
169 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
170 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
171 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
172 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
173 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
174 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
175 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
176 Hauksanger Barred Warbler Curruca nisoria
177 Møller Lesser Whitethroat Curruca curruca
178 Tornsanger Common Whitethroat Curruca communis
179 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
180 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
181 Bøksanger Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
182 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
183 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
184 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
185 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
186 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
187 Skjeggmeis Bearded Reedling Panurus biarmicus
188 Stjertmeis Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
189 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
190 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
191 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
192 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
193 Kjøttmeis Great Tit Parus major
194 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
195 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
196 Pirol Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus
197 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
198 Varsler Great Grey Shrike Lanius excubitor
199 Nøtteskrike Eurasian Jay Garrulus glandarius
200 Skjære Common Magpie Pica pica
201 Nøttekråke Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes
202 Kaie Western Jackdaw Coloeus monedula
203 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
204 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
205 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
206 Ravn Common Raven Corvus corax
207 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
208 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
209 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
210 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
211 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
212 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
213 Grønnfink European Greenfinch Chloris chloris
214 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
215 Grønnsisik Eurasian Siskin Spinus spinus
216 Tornirisk Common Linnet Linaria cannabina
217 Bergirisk Twite Linaria flavirostris
218 Gråsisik Common Redpoll Acanthis flammea
219 Brunsisik Lesser redpoll Acanthis cabaret
220 Polarsisik Arctic Redpoll Acanthis hornemanni
221 Båndkorsnebb Two-barred Crossbill Loxia leucoptera
222 Grankorsnebb Red Crossbill Loxia curvirostra
223 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
224 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
225 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
226 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
227 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
228 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
229 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
230 Hortulan Ortolan Bunting Emberiza hortulana
231 Vierspurv Rustic Bunting Emberiza rustica
232 Dvergspurv Little Bunting Emberiza pusilla
233 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
234 Kornspurv Corn Bunting Emberiza calandra
Antall arter 234

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793