Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2022
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2022
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenArtsliste 2009
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2009
1 Ringgås Brant Goose Branta bernicla
2 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
3 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
4 Stripegås Bar-headed Goose Anser indicus
5 Grågås Greylag Goose Anser anser
6 Taigasædgås Taiga Bean Goose Anser fabalis
7 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
8 Tundrasædgås Tundra Bean Goose Anser serrirostris
9 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
10 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
11 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
12 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
13 Knekkand Garganey Spatula querquedula
14 Skjeand Northern Shoveler Spatula clypeata
15 Snadderand Gadwall Mareca strepera
16 Brunnakke Eurasian Wigeon Mareca penelope
17 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
18 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
19 Krikkand Common Teal Anas crecca
20 Taffeland Common Pochard Aythya ferina
21 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
22 Bergand Greater Scaup Aythya marila
23 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
24 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
25 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
26 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
27 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
28 Laksand Goosander Mergus merganser
29 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
30 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
31 Nattravn European Nigthjar Caprimulgus europaeus
32 Tårnseiler Common Swift Apus apus
33 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
34 Bydue Rock Dove Columba livia var. domestica
35 Skogdue Stock Dove Columba oenas
36 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
37 Turteldue European Turtle Dove Streptopelia turtur
38 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
39 Vannrikse Water Rail Rallus aquaticus
40 Sothøne Eurasian Coot Fulica atra
41 Trane Common Crane Grus grus
42 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
43 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
44 Toppdykker Great Crested Grebe Podiceps cristatus
45 Horndykker Horned Grebe Podiceps auritus
46 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
47 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
48 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
49 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
50 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
51 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
52 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
53 Småspove Eurasian Whimbrel Numenius phaeopus
54 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
55 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
56 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
57 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
58 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
59 Brushane Ruff Calidris pugnax
60 Fjellmyrløper Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus
61 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
62 Temmincksnipe Temminck´s Stint Calidris temminckii
63 Sandløper Sanderling Calidris alba
64 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
65 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
66 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
67 Alaskasnipe Pectoral Sandpiper Calidris melanotos
68 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
69 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
70 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
71 Svømmesnipe Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus
72 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
73 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
74 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
75 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
76 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
77 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
78 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
79 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
80 Dvergmåke Little Gull Hydrocoloeus minutus
81 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
82 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
83 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
84 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
85 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
86 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
87 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
88 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
89 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
90 Svartterne Black Tern Chlidonias niger
91 Storjo Great Skua Stercorarius skua
92 Polarjo Pomarine Jaeger Stercorarius pomarinus
93 Tyvjo Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus
94 Alkekonge Little Auk Alle alle
95 Polarlomvi Thick-billed Murre Uria lomvia
96 Lomvi Common Murre Uria aalge
97 Alke Razorbill Alca torda
98 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
99 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
100 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
101 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
102 Islom Common Loon Gavia immer
103 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
104 Havsvale European Storm-petrel Hydrobates pelagicus
105 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
106 Grålire Sooty Shearwater Ardenna grisea
107 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
108 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
109 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
110 Toppskarv European Shag Gulosus aristotelis
111 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
112 Silkehegre Little Egret Egretta garzetta
113 Fiskeørn Western Osprey Pandion haliaetus
114 Vepsevåk European Honey Buzzard Pernis apivorus
115 Kongeørn Golden Eagle Aquila chrysaetos
116 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
117 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
118 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
119 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
120 Steppehauk Pallid Harrier Circus macrourus
121 Enghauk Montagu´s Harrier Circus pygargus
122 Glente Red Kite Milvus milvus
123 Svartglente Black Kite Milvus migrans
124 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
125 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
126 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
127 Perleugle Tengmalm´s Owl Aegolius funereus
128 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
129 Bieter European Bee-eater Merops apiaster
130 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
131 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor
132 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
133 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
134 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
135 Gråspett Grey-headed Woodpecker Picus canus
136 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
137 Aftenfalk Red-footed Falcon Falco vespertinus
138 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
139 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
140 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
141 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
142 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
143 Varsler Great Grey Shrike Lanius excubitor
144 Rødhodevarsler Woodchat Shrike Lanius senator
145 Hvitpannevarsler Masked Shrike Lanius nubicus
146 Nøtteskrike Eurasian Jay Garrulus glandarius
147 Skjære Common Magpie Pica pica
148 Nøttekråke Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes
149 Kaie Western Jackdaw Coloeus monedula
150 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
151 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
152 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
153 Ravn Common Raven Corvus corax
154 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
155 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
156 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
157 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
158 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
159 Kjøttmeis Great Tit Parus major
160 Skjeggmeis Bearded Reedling Panurus biarmicus
161 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
162 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
163 Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris
164 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
165 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
166 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
167 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
168 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
169 Østsanger Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides
170 Trostesanger Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus
171 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
172 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
173 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
174 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
175 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
176 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
177 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
178 Hauksanger Barred Warbler Curruca nisoria
179 Møller Lesser Whitethroat Curruca curruca
180 Tornsanger Common Whitethroat Curruca communis
181 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
182 Gjerdesmett Eurasian Wren Troglodytes troglodytes
183 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
184 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
185 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
186 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
187 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
188 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
189 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
190 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
191 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
192 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
193 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
194 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
195 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
196 Nattergal Thrush Nightingale Luscinia luscinia
197 Sørnattergal Common Nightingale Luscinia megarhynchos
198 Dvergfluesnapper Red-breasted Flycatcher Ficedula parva
199 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
200 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
201 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
202 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
203 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
204 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
205 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
206 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
207 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
208 Gulerle Western Yellow Wagtail Motacilla flava
209 Sitronerle Citrine Wagtail Motacilla citreola
210 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
211 Linerle White Wagtail Motacilla alba
212 Tartarpiplerke Richard´s Pipit Anthus richardi
213 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
214 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
215 Lappiplerke Red-throated Pipit Anthus cervinus
216 Vannpiplerke Water Pipit Anthus spinoletta
217 Skjærpiplerke European Rock Pipit Anthus petrosus
218 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
219 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
220 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
221 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
222 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
223 Grønnfink European Greenfinch Chloris chloris
224 Bergirisk Twite Linaria flavirostris
225 Tornirisk Common Linnet Linaria cannabina
226 Gråsisik Common Redpoll Acanthis flammea
227 Brunsisik Lesser redpoll Acanthis cabaret
228 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
229 Grankorsnebb Red Crossbill Loxia curvirostra
230 Båndkorsnebb Two-barred Crossbill Loxia leucoptera
231 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
232 Grønnsisik Eurasian Siskin Spinus spinus
233 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
234 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
235 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
236 Hortulan Ortolan Bunting Emberiza hortulana
237 Vierspurv Rustic Bunting Emberiza rustica
238 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
Antall arter 238

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793