Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2021
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2021
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Artsliste 2020
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2020
1 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
2 Dvergsvane Tundra Swan Cygnus columbianus
3 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
4 Taigasædgås Taiga Bean Goose Anser fabalis
5 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
6 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
7 Grågås Greylag Goose Anser anser
8 Ringgås Brant Goose Branta bernicla
9 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
10 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
11 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
12 Brunnakke Eurasian Wigeon Mareca penelope
13 Snadderand Gadwall Mareca strepera
14 Krikkand Common Teal Anas crecca
15 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
16 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
17 Knekkand Garganey Spatula querquedula
18 Skjeand Northern Shoveler Spatula clypeata
19 Taffeland Common Pochard Aythya ferina
20 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
21 Bergand Greater Scaup Aythya marila
22 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
23 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
24 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
25 Brilleand Surf Scoter Melanitta perspicillata
26 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
27 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
28 Lappfiskand Smew Mergellus albellus
29 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
30 Laksand Goosander Mergus merganser
31 Lirype Willow Ptarmigan Lagopus lagopus
32 Orrfugl Black Grouse Lyrurus tetrix
33 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
34 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
35 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
36 Islom Common Loon Gavia immer
37 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
38 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
39 Toppdykker Great Crested Grebe Podiceps cristatus
40 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
41 Horndykker Horned Grebe Podiceps auritus
42 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
43 Grålire Sooty Shearwater Ardenna griseus
44 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
45 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
46 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
47 Toppskarv European Shag Phalacrocorax aristotelis
48 Egretthegre Great Egret Ardea alba
49 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
50 Stork White Stork Ciconia ciconia
51 Skjestork Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia
52 Svartglente Black Kite Milvus migrans
53 Glente Red Kite Milvus milvus
54 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
55 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
56 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
57 Steppehauk Pallid Harrier Circus macrourus
58 Enghauk Montagu´s Harrier Circus pygargus
59 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
60 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
61 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
62 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
63 Fiskeørn Western Osprey Pandion haliaetus
64 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
65 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
66 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
67 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
68 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
69 Vannrikse Water Rail Rallus aquaticus
70 Sivhøne Common Moorhen Gallinula chloropus
71 Trane Common Crane Grus grus
72 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
73 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
74 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
75 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
76 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
77 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
78 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
79 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
80 Sandløper Sanderling Calidris alba
81 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
82 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
83 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
84 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
85 Brushane Ruff Calidris pugnax
86 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
87 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
88 Dobbeltbekkasin Great Snipe Gallinago media
89 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
90 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
91 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
92 Småspove Eurasian Whimbrel Numenius phaeopus
93 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
94 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
95 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
96 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
97 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
98 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
99 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
100 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
101 Svømmesnipe Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus
102 Polarjo Pomarine Jaeger Stercorarius pomarinus
103 Tyvjo Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus
104 Fjelljo Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus
105 Storjo Great Skua Stercorarius skua
106 Svartehavsmåke Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus
107 Dvergmåke Little Gull Hydrocoloeus minutus
108 Sabinemåke Sabine´s Gull Xema sabini
109 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
110 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
111 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
112 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
113 Kaspimåke Caspian Gull Larus cachinnans
114 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
115 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
116 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
117 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
118 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
119 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
120 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
121 Svartterne Black Tern Chlidonias niger
122 Lomvi Common Murre Uria aalge
123 Alke Razorbill Alca torda
124 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
125 Alkekonge Little Auk Alle alle
126 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
127 Bydue Rock Dove Columba livia domestica
128 Skogdue Stock Dove Columba oenas
129 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
130 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
131 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
132 Hubro Eurasian Eagle Owl Bubo bubo
133 Haukugle Northern Hawk Owl Surnia ulula
134 Kattugle Tawny Owl Strix aluco
135 Hornugle Long-eared Owl Asio otus
136 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
137 Perleugle Tengmalm´s Owl Aegolius funereus
138 Tårnseiler Common Swift Apus apus
139 Gråseiler Pallid Swift Apus pallidus
140 Bieter European Bee-eater Merops apiaster
141 Hærfugl Eurasian Hoopoe Upupa epops
142 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
143 Gråspett Grey-headed Woodpecker Picus canus
144 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
145 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
146 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
147 Hvitryggspett White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos
148 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor
149 Tretåspett Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus
150 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
151 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
152 Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris
153 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
154 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
155 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
156 Tartarpiplerke Richard´s Pipit Anthus richardi
157 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
158 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
159 Lappiplerke Red-throated Pipit Anthus cervinus
160 Vannpiplerke Water pipit Anthus spinoletta
161 Skjærpiplerke European Rock Pipit Anthus petrosus
162 Gulerle Western Yellow Wagtail Motacilla flava
163 Sitronerle Citrine Wagtail Motacilla citreola
164 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
165 Linerle White Wagtail Motacilla alba
166 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
167 Gjerdesmett Eurasian Wren Troglodytes troglodytes
168 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
169 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
170 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
171 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
172 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
173 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
174 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
175 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
176 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
177 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
178 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
179 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
180 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
181 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
182 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
183 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
184 Busksanger Blyth´s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum
185 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
186 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
187 Tartarsanger Booted Warbler Iduna caligata
188 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
189 Hauksanger Barred Warbler Curruca nisoria
190 Møller Lesser Whitethroat Curruca curruca
191 Tornsanger Common Whitethroat Curruca communis
192 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
193 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
194 Fuglekongesanger Pallas´s Leaf Warbler Phylloscopus proregulus
195 Gulbrynsanger Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
196 Brunsanger Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus
197 Bøksanger Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
198 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
199 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
200 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
201 Rødtoppfuglekonge Common Firecrest Regulus ignicapilla
202 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
203 Dvergfluesnapper Red-breasted Flycatcher Ficedula parva
204 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
205 Stjertmeis Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
206 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
207 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
208 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
209 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
210 Kjøttmeis Great Tit Parus major
211 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
212 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
213 Rødhalevarsler Red-tailed Shrike Lanius phoenicuroides
214 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
215 Varsler Great Grey Shrike Lanius excubitor
216 Nøtteskrike Eurasian Jay Garrulus glandarius
217 Skjære Common Magpie Pica pica
218 Nøttekråke Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes
219 Kaie Western Jackdaw Coloeus monedula
220 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
221 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
222 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
223 Ravn Common Raven Corvus corax
224 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
225 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
226 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
227 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
228 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
229 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
230 Gulirisk European Serin Serinus serinus
231 Grønnfink European Greenfinch Chloris chloris
232 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
233 Grønnsisik Eurasian Siskin Spinus spinus
234 Tornirisk Common Linnet Linaria cannabina
235 Bergirisk Twite Linaria flavirostris
236 Gråsisik Common Redpoll Acanthis flammea
237 Brunsisik Lesser redpoll Acanthis cabaret
238 Båndkorsnebb Two-barred Crossbill Loxia leucoptera
239 Grankorsnebb Red Crossbill Loxia curvirostra
240 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
241 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
242 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
243 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
244 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
245 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
246 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
247 Dvergspurv Little Bunting Emberiza pusilla
248 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
249 Kornspurv Corn Bunting Emberiza calandra
Antall arter 249

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793