Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2021
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2021
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Artsliste 2011
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2011
1 Ringgås Brant Goose Branta bernicla
2 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
3 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
4 Stripegås Bar-headed Goose Anser indicus
5 Grågås Greylag Goose Anser anser
6 Taigasædgås Taiga Bean Goose Anser fabalis
7 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
8 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
9 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
10 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
11 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
12 Knekkand Garganey Spatula querquedula
13 Skjeand Northern Shoveler Spatula clypeata
14 Snadderand Gadwall Mareca strepera
15 Brunnakke Eurasian Wigeon Mareca penelope
16 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
17 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
18 Krikkand Common Teal Anas crecca
19 Taffeland Common Pochard Aythya ferina
20 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
21 Bergand Greater Scaup Aythya marila
22 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
23 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
24 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
25 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
26 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
27 Laksand Goosander Mergus merganser
28 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
29 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
30 Tårnseiler Common Swift Apus apus
31 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
32 Bydue Rock Dove Columba livia var. domestica
33 Skogdue Stock Dove Columba oenas
34 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
35 Turteldue European Turtle Dove Streptopelia turtur
36 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
37 Vannrikse Water Rail Rallus aquaticus
38 Sivhøne Common Moorhen Gallinula chloropus
39 Sothøne Eurasian Coot Fulica atra
40 Trane Common Crane Grus grus
41 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
42 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
43 Toppdykker Great Crested Grebe Podiceps cristatus
44 Horndykker Horned Grebe Podiceps auritus
45 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
46 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
47 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
48 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
49 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
50 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
51 Rødbrystlo Caspian Plover Charadrius asiaticus
52 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
53 Småspove Eurasian Whimbrel Numenius phaeopus
54 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
55 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
56 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
57 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
58 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
59 Brushane Ruff Calidris pugnax
60 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
61 Temmincksnipe Temminck´s Stint Calidris temminckii
62 Sandløper Sanderling Calidris alba
63 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
64 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
65 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
66 Bonapartesnipe White-rumped Sandpiper Calidris fuscicollis
67 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
68 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
69 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
70 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
71 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
72 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
73 Damsnipe Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis
74 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
75 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
76 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
77 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
78 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
79 Dvergmåke Little Gull Hydrocoloeus minutus
80 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
81 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
82 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
83 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
84 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
85 Gulbeinmåke Yellow-legged Gull Larus michahellis
86 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
87 Rovterne Caspian Tern Hydroprogne caspia
88 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
89 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
90 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
91 Svartterne Black Tern Chlidonias niger
92 Storjo Great Skua Stercorarius skua
93 Polarjo Pomarine Jaeger Stercorarius pomarinus
94 Tyvjo Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus
95 Alkekonge Little Auk Alle alle
96 Lomvi Common Murre Uria aalge
97 Alke Razorbill Alca torda
98 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
99 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
100 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
101 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
102 Islom Common Loon Gavia immer
103 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
104 Havsvale European Storm-petrel Hydrobates pelagicus
105 Stormsvale Leach´s Storm-petrel Hydrobates leucorhous
106 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
107 Grålire Sooty Shearwater Ardenna grisea
108 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
109 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
110 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
111 Toppskarv European Shag Phalacrocorax aristotelis
112 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
113 Fiskeørn Western Osprey Pandion haliaetus
114 Vepsevåk European Honey Buzzard Pernis apivorus
115 Kongeørn Golden Eagle Aquila chrysaetos
116 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
117 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
118 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
119 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
120 Steppehauk Pallid Harrier Circus macrourus
121 Glente Red Kite Milvus milvus
122 Svartglente Black Kite Milvus migrans
123 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
124 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
125 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
126 Perleugle Tengmalm´s Owl Aegolius funereus
127 Spurveugle Eurasian Pygmy Owl Glaucidium passerinum
128 Hornugle Long-eared Owl Asio otus
129 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
130 Hubro Eurasian Eagle Owl Bubo bubo
131 Kattugle Tawny Owl Strix aluco
132 Bieter European Bee-eater Merops apiaster
133 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
134 Tretåspett Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus
135 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor
136 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
137 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
138 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
139 Gråspett Grey-headed Woodpecker Picus canus
140 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
141 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
142 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
143 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
144 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
145 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
146 Varsler Great Grey Shrike Lanius excubitor
147 Skjære Common Magpie Pica pica
148 Nøttekråke Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes
149 Kaie Western Jackdaw Coloeus monedula
150 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
151 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
152 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
153 Ravn Common Raven Corvus corax
154 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
155 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
156 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
157 Løvmeis Marsh Tit Poecile palustris
158 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
159 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
160 Kjøttmeis Great Tit Parus major
161 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
162 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
163 Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris
164 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
165 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
166 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
167 Amursvale Red-rumped Swallow Cecropis daurica
168 Stjertmeis Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
169 Bøksanger Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
170 Gulbrynsanger Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
171 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
172 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
173 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
174 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
175 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
176 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
177 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
178 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
179 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
180 Hauksanger Barred Warbler Curruca nisoria
181 Møller Lesser Whitethroat Curruca curruca
182 Rødsmekkesanger Eastern Subalpine Warbler Sylvia cantillans
183 Tornsanger Common Whitethroat Curruca communis
184 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
185 Gjerdesmett Eurasian Wren Troglodytes troglodytes
186 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
187 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
188 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
189 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
190 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
191 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
192 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
193 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
194 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
195 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
196 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
197 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
198 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
199 Dvergfluesnapper Red-breasted Flycatcher Ficedula parva
200 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
201 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
202 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
203 Steintrost Common Rock Thrush Monticola saxatilis
204 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
205 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
206 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
207 Ørkensteinskvett Desert Wheatear Oenanthe deserti
208 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
209 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
210 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
211 Gulerle Western Yellow Wagtail Motacilla flava
212 Sitronerle Citrine Wagtail Motacilla citreola
213 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
214 Linerle White Wagtail Motacilla alba
215 Tartarpiplerke Richard´s Pipit Anthus richardi
216 Markpiplerke Tawny Pipit Anthus campestris
217 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
218 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
219 Lappiplerke Red-throated Pipit Anthus cervinus
220 Skjærpiplerke European Rock Pipit Anthus petrosus
221 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
222 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
223 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
224 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
225 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
226 Grønnfink European Greenfinch Chloris chloris
227 Bergirisk Twite Linaria flavirostris
228 Tornirisk Common Linnet Linaria cannabina
229 Gråsisik Common Redpoll Acanthis flammea
230 Brunsisik Lesser redpoll Acanthis cabaret
231 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
232 Grankorsnebb Red Crossbill Loxia curvirostra
233 Båndkorsnebb Two-barred Crossbill Loxia leucoptera
234 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
235 Gulirisk European Serin Serinus serinus
236 Grønnsisik Eurasian Siskin Spinus spinus
237 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
238 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
239 Kornspurv Corn Bunting Emberiza calandra
240 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
241 Rødbrystspurv Gray-necked Bunting Emberiza buchanani
242 Hortulan Ortolan Bunting Emberiza hortulana
243 Dvergspurv Little Bunting Emberiza pusilla
244 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
Antall arter 244

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793